Sdílejte na sociálních sítích:

Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on vk
VK

Stáhněte si video a sdílejte!

Video si můžete stáhnout ZDE a šířit volně s odkazem na tuto stránku.

Dle našeho názoru je důležitá dobrovolnost a nepodmíněnost nařízení, jakým je právě nošení roušek a respirátorů. Pokud kdokoliv cítí, že roušku či respirátor chce nosit, je to tak naprosto v pořádku a neříkáme, že by neměl(a). Stejně tak, pokud má někdo zdravotní problémy, oslabenou imunitu a cítí, že se chce rouškou chránit, je to tak naprosto v pořádku.

Jasné argumenty, proč dát roušku dolů!

1. Právní argumenty

Jaké zákony porušují majitelé, zaměstnanci obchodů a služeb, řidiči MHD, smluvní agenturní pracovníci,
když po Vás vyžadují nošení roušek či respirátorů?

1. TRESTNÍ ZÁKONÍK

2. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

3. ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

a další zákony

1. PORUŠENÍ TRESTNÍHO ZÁKONÍKU

Soukromá osoba (zaměstnanec prodejny, agenturní pracovník), která aktivně vynucuje u druhých osob dodržování povinností dle mimořádných opatření (např. povinnost nošení roušky, respirátoru) se dle paragrafu 328 trestního zákoníku dopouští trestného činu přisvojení si pravomoci státní nebo místní správy. Za spáchání tohoto trestného činu hrozí soukromé osobě sazba odnětí svobody až na dva roky nepodmíněně. 

2. PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

Tento zákon č.634/1992 Sb. prodávajícím a poskytovatelům služeb jakýmkoliv způsobem zakazuje spotřebitele diskriminovat. Není tedy možné např. zákazníka v prodejně neobsloužit proto, že nemá nasazenou roušku, respirátor. Porušením zákazu diskriminace páchá prodávající přestupek, za který mu od České obchodní inspekce hrozí pokuta až do výše 3.000.000 Kč.

3. PORUŠENÍ ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Tento zákon č.110/2019 Sb. slouží na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Tuto ochranu zaručuje také Listina základních práv a svobod. Jméno a příjmení jsou osobní údaj. Informace o zdravotním stavu patří do kategorie citlivých údajů. Pokud jakákoliv společnost (např. obchodní řetězec) prostřednictvím svého zaměstnance nebo agenturního pracovníka vyžaduje po zákazníkovi zdravotní potvrzení jakéhokoliv druhu, aniž by měla souhlas dotyčné osoby (např. zákazníka), porušuje tím zákon a může být proti ní vedeno soudní řízení. 

Několik dalších informací k zamyšlení:

 • Žádný zákon, ani tzv. pandemický zákon, ministerstvu zdravotnictví neumožňuje vydat jakékoliv nařízení s plošnou platností.
 • Opatření může vyhlásit pouze krajská hygienická stanice, a to s řádným zdůvodněním a pouze s místní platností.
 • Nejvyšší správní soud zrušil (ke konci července 2021) 24 vládních nařízení nebo nařízení ministerstva zdravotnictví – buď odporují českým zákonům anebo jsou nedostatečně odůvodněná, případně obojí. Vláda i ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí soudu trvale ignorují.
 • Nejvyšší správní soud zrušil již třikrát plošné nařízení povinného nošení roušek či respirátorů. To poslední zrušil ZDE.
 • Dodržování nařízení, která jsou v rozporu se zákonem, nelze nijak vymáhat, pokud se člověk nerozhodne tato nařízení dodržovat dobrovolně.
 • Dodržování protizákonných nařízení nemůže vymáhat ani Policie ČR, natož podnikatel nebo zaměstnanec soukromé společnosti či agenturní pracovník.
 • Výňatky z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR:
  • Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. [Nařízení, vyhlášky a opatření nejsou zákon.]
  • Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
  • Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
  • Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Výše uvedený text si můžete stáhnout a vytisknout ZDE

V některých obchodech a službách už pochopili

Jak Česká pošta tak Globus (a i ostatní) museli dát za pravdu lidem, že nemají oprávnění ani povinnost kontrolovat zákazníky a vyžadovat po nich nošení roušek či respirátorů, viz jejich odpovědi níže: (pro zvětšení na obrázek klikněte – zdroj)

2. Dopad nošení roušek a respirátorů na naše zdraví

Na webu Dtest.cz, což je největší česká spotřebitelská organizace, je v sekci Nebezpečné výrobky uvedeno přes 270 roušek a respirátorů, které se prodávají u nás v ČR. Sami se můžete podívat ZDE.

Proč nám vláda prodává zdravotně závadné a neúčinné produkty, pokud jde skutečně o naše zdraví, tak jak nám říká?

VIDEO: Nová studie o vlivu roušek na děti

V prestižním časopise Americké lékařské asociace vyšla 30. června studie prokazující nepříznivý vliv nošení roušek u dětí. Více v krátkém videu (2:40 min). O této studii píše i Epoch Times zde.

VIDEO: Analýza poukazuje na rizika nošení roušek

Výňatek z videa: „Průměrná doba nošení roušky byla 270 minut za den. Postižení způsobené nošením roušek ohlásilo 68 % rodičů. Mezi ně patřilo: podrážděnost (60 %), bolest hlavy (53 %), obtíže s koncentrací (50 %), méně pocitu štěstí (49 %), neochota chodit do školy/školky (44 %), nevolnost (42 %), zhoršené učení (38 %) a ospalost nebo únava (37 %).” Více ve videu níže (10 min.) Zdroj analýzy + další zdroje o rouškách (pouze v angličtině)

MUDr. Vladimír Čížek: Dopis Nejvyššímu správnímu soudu

Pan MUDr. Vladimír Čížek ze Zdravého fóra odeslal následující dopis NSS k právní otázce, zda Ministerstvo zdravotnictví ČR dostatečně zdůvodnilo celoplošné nošení ochrany dýchacích cest a zda bere v úvahu i možné zdravotní nežádoucí účinky ochranných pomůcek.

Dopis Nejvyššímu správnímu soudu z 8. 6. 2021

Připojte se

Podpořte výzvu Roušku dolů. Nahrajte krátké video, stačí 10-15 sekund, ve kterém všem sdělíte: „Dejme roušku dolů.”

Video pak nahrajte na svůj účet na sociálních sítích (Facebook, Twitter, apod.), přidejte k němu odkaz www.rouskudolu.cz a pošlete nám odkaz na své video na email info@rouskudolu.cz. Děkujeme!

A nezapomeňte... dejte roušku dolů!

Kdo se připojil

Otevřeme Česko -Chcípl PES

Volný blok

Antonín Baudyš - Hnutí Cesta

Vraťme děti do škol bez podmínek

David Tesař - Hnutí Manifest

Jindřich Rajchl - Trikolóra

Zuzana M. Zahradníková - Trikolóra